Som en del af medlemskabet af Blogguide.dk, skal vores mærke indsættes dit website med et aktivt do-follow link til blogguide.dk. Dette betyder, at før du ansøger om medlemskab, skal du have indsat vores mærke med tilhørende link på dit website.

Vi tilbyder vores mærke flere størrelser og farver. Du bestemmer selv farve og størrelse dog min. 60 x 60px. Ønsker du det i anden farve end dem du ser herunder, sender du bare web-farvekoden til os og vi laver den gerne for dig. Du bestemmer helt selv hvor du indsætter mærket på dit website, men de fleste vælger at gøre det i sin footer eller på deres “om os” eller “kontakt” side.

Du må hellere end gerne downloade vore mærke og selv indsætte det direkte uden at hente det fra vores Url adresse. Er dette ikke muligt for dig, er det blot at kopiere nedenstående html koder og indsætte det på dit website.

Blogguide.dk mærker til download

 

 

Copy HTML – Orange mærke 80px.

Copy HTML – Orange mærke 100px.


 

 

Copy HTML – Orange light mærke 80px.

Copy HTML – Orange light mærke 100px.

 


 

Copy HTML – Grøn mærke 80px.

Copy HTML – Grøn mærke 100px.

 

 

Copy HTML – Grå mærke 80px.

Copy HTML – Grå mærke 100px.


 


 

Copy HTML – Sort mærke 100px.

Copy HTML – Sort mærke 120px.

 

Tilmeld dig blogguide.dk link mærkeordningen og indsæt mærket på din side. Første år koster kun 99.-
Efterfølgende er det kr. 399,- pr. år.