Vilkår og betingelser for medlemskab

(Blogguide.dk, I det følgende også kaldet Vi / Vores)

1.0 Vi forbeholder os fuldt ud retten til at ændre, rette eller opdatere disse vilkår efter vores ønsker og behov. Ved ændring eller opdatering vil alle medlemmer få besked.

1.1 Vi forbeholder os retten til at afvise ethvert medlemskab.

1.2 Medlemskabet til Blogguide.dk gælder for ét år ad gangen. Abonnementet for medlemskabet forlænges automatisk med et nyt år, når den gældende periode afsluttes.

1.3 Medlemskabet kan til enhver tid opsiges skriftligt med 30 dages varsel inden udløb af gældende periode.

1.4 Alle priserne på Blogguide.dk er ekskl. moms.

1.5 Blogguide.dk forbeholder sig retten til at ændre priserne for kommende periode. Såfremt vi ændrer vores priser vil alle medlemmer få besked.

1.6 For at være tilmeldt medlemskab på Blogguide.dk og anvende vores mærke på din hjemmeside skal du leve op til de vilkår og betingelser, som er nævnt på Blogguide.dk.

1.6.A Vores Blogguide.dk mærke skal indsættes på din hjemmeside med et do-follow returlink til Blogguide.dk. Du kan frit indsætte mærket i din footer, header eller f.eks din ”Om os” side.

1.7 Såfremt din virksomhed ikke lever op til vores gældende betingelser, vil din virksomhed miste retten til at anvende vores mærke og dine links vil blive fjernet fra vores liste og artikler.

1.8 Omkostninger til medlemskab refunderes ikke. Ej heller ved mislighold i henhold til punkt 1.7 eller i forbindelse med forlængelse af medlemskab såfremt en forlængelse har fundet sted.

1.9 Fakturering sker for 1år ad gangen og betales forud. Seo Results er ejer af Blogguide.dk og du faktureres derfor af Seo Results, en del af selskabet JJFC Online ApS CVR: 26109132.

2.0 Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

2.1 Opsigelse skal senest 30 dage før udløbet af et deltagelsesår. Opsigelsen skal ske skriftligt til Blogguide.dk eller Seo Results.

2.2 Enhver tvist som måtte udspringe fra køb af varer og ydelser her på Blogguide.dk er undergivet dansk ret, med Retten i Lyngby som værneting